Polski   English
A A A

warsztaty


Tomorrow Club!

Prowadzenie warsztatu:
Emilia Hagelganz (aktorka i tancerka)
Lena Tempich (tancerka i pedagożka ruchu)
Zofia Bartoszewicz (aktorka i improwizatorka wokalna)
oraz członkowie zespołu Transnationale Ensemble Labsa.

Wideo: Thomas Enbergs (kamera)
Koordynacja projektu: Anna Buchta (animatorka i pedagożka społeczna)

Koszt: 90 zł

W Transnationales Ensemble Labsa spotykają się młodzi ludzie, którzy opuścili swoją ojczyznę i stali się uchodźcami. Teraz wypełniają ów „common ground” całym sobą: swoją specyficzną wiedzą, doświadczeniem i impulsywnością.

Z pomocą sztuki wspólnej improwizacji, tańca i śpiewu, muzyki instrumentalnej i pracy z nagraniami video opracowują choreografie, pieśni i sekwencje scen teatralnych. Dochodzą w ten sposób do nowej, wspólnej wiedzy. Do własnej odpowiedzi. I do obywatelskiego zaangażowania.

Obecnie pod naporem atmosfery kryzysu słowa tracą na znaczeniu. W jaki sposób to ograniczenie, któremu podlegamy, inspiruje proces przemiany? To pytanie będzie punktem wyjścia warsztatu teatralnego zespołu Transnationales Ensemble Labsa na festiwalu „Wioska Teatralna”. Grupa zaprasza do wspólnego poszukiwania „trzeciej”, alternatywnej przestrzeni, otwartej na sztukę, kulturę i komunikację.